Külső behatolás | 6


- Ha ez egy zárt rendszer, értem ez alatt azt, hogy ha isten egy, akkor milyen külső behatolásról beszélsz?

- Kérdezi egy olyan ember, akinek Jézus a plafon és isten is egy 7. dimenziós lény. Amikor mondok valamit, mindig beleütközök abba a problémába, hogy neked mondjam-e vagy magamnak. De neked mondom, ezért a te szemszögedre van optimalizálva.

- Azt állítod tehát, hogy az ember által az állatok felé történő kegyetlenség a kiváltó oka ennek a külső behatolásnak?

- Nem csak az állatok felé, hanem ott vannak a növények és maga az élő rendszer, amit mi a természetnek nevezünk. Ez a fajta kizsákmányolása az erőforrásoknak nem szokványos dolog, pláne olyan társadalmi rendszer mellett, mint a demokrácia. Véleményem szerint a demokrácia és a kapitalizmus összeegyeztethetetlen fogalmak, ez a kor mégis megcsinálta. Ám ha az egyén profitvágya felülkerekedik, abból baj lehet pláne akkor, ha az egyén felett megjelenik egy olyan kollektív megszálló, aki belezavarodik a helyzetbe és ráerőlteti az egyénre a kollektív mintát.

- Tudsz erre példát mondani?

- Nehéz, mert a világunkat már átszövi a probléma. De tudok mondani egy területet, ez pedig a halászat. Az emberen felháborodó idegenek az állatok megsegítése során megjátszották azt, hogy az állati tudatot az emberi fölé helyezték és ekkor indult be igazán a túlhalászat.

- Hogy tehetnek olyat, hogy az állatot az ember fölé helyezik?

- Igazából a nyugati emberrel van bajuk. Nem is egy. Ott van az elektromosság, a villám ereje tiltott technológia. Ott a demokrácia és a szabadság, ami rendszerszintű fenyegetés a társadalmi rendszereikre nézve. Ott vannak a számítógépek, a matematika, a műanyagok és még sorolhatnám. A helyzet megértéséhez az szükséges, hogy lásd a világunkat ottani szemmel és ottani szemmel az állatvilág nem az, aminek az ember látja. Egy kutya például tök hülye állat, de ha az elméddel kommunikálsz vele, közel egyenrangú beszélgetést tudsz vele folytatni.

- Mi a véleményed az idegen beavatkozásról?

- Jószándékú, dilettáns, amatőr és célját vesztett.

- Vegyük sorra egyesével. Jószándékú.

- A gonosz emberiséget jöttek megsegíteni a maguk módján úgy, hogy nem akarják elpusztítani. 

- Dilettáns.

- Logikai alapú racionális gondolkodás híján fogalmuk sincs arról, mik például a sci-fikből jól ismert irányelvek. Annyira nem, hogy azok megsértéséről tankönyvet lehetne írni és abban a Föld lehetne a legjobb példa. Tervet követnek úgy, hogy nem zavarja őket, ha más a helyzet, mint a parancs, ők akkor is a parancsot teljesítik. És még sorolhatnám. Az angyalok, ugye most így nevezzük őket a betanított munkások szintjén vannak.

- Amatőr.

- Amatőrnek nevezik az üzletben azokat, akik az érzéseiket követik.

- Célját vesztett.

- Jelentősen kompromittálódtak, mert bár mindenre fel vannak készítve, két dolog ebből kimaradt, a kísértés és a csábítás. Ha ismernéd a társadalmaikat, tudnád, hogy milyen könnyen zsarolhatóvá válnak és az első hiba kitermeli aztán a többit. De dolgozik már egy ideje itt egy olyan csapat, akik azért elég jól képbe kerültek, de egyszer csak megjelenti itt egy főnök, aki leváltotta őket és átvette az irányítást. Mindjárt ki is tört egy háború, akarom mondani különleges katonai művelet, mert a háborút tiltja a vallásuk.

- Mi a változás jele, hogy más most a...

- Nyugodtan mondd, hogy az Úr, mert az nem egy lény, hanem egy pozíció. Aki jelen esetben egy űrnő. Ez is ellenség, az is ellenség, mindenki ellenség, aki nem bólogat befogott pofával. Ezt is meg kell védeni, azt is meg kell védeni és ha utólag visszatekintesz, mindent lerombolt, amit valaha képviselt. Ha a tükör példával igyekeznék példálózni, akkor az emberiség ilyen, aki egyáltalán nem ismeri ki magát a természet környezeti rendszerében. Szegény idegenek próbálkoztak ezt elmagyarázni, de a gabonakörökre tolt mintákból senki sem olvasta ki ezeket. De vannak fajok, akik képesek lennének velünk kommunikálni, politikailag sajnos kevés érdekérvényesítő képességgel.

- Hogy nézünk mi ki az idegenek szemével?

- Ahogy ők a miénkkel. Tök hülye lények veszedelmes technológiával.

- Mit értesz tök hülye alatt?

- A szemünkben tök hülyék, mert nem az agyuk racionális felével gondolkoznak és egy az egyben nincsenek partiban velünk, csak azok közülük, akik jobban hozzáférnek a kollektív csatornához. Élményre olyanok, mintha egy vidéki cigánnyal kellene eszmecserét folytatnod mondjuk a matematikáról.

- Azt hiszem elkanyarodtunk az eredeti témánkról.

- Nem kanyarodtunk el. Az idegenek ugyanúgy nem veszik észre a megszállóikat, ahogy mi se az idegenekét. Nekem azokkal a megszállókkal szembeszállni igazi kihívás, mert először az idegeneken kellett átjutnom. Akik szigorú hierarchiájában a földi embernek nem osztanak lapot, az engem ért megszállásban nekem meg pláne nem.

- Akkor hogyan csinálod?

- Elég kiismerhetőek, mindenre csak egy megoldásuk van és nem túl jók az improvizációban. Én meg bátran kísérletezem olyan területeken is, ami tiltott, tiltott és tiltott. Egyszer mondták is nekem, hogy amiket használok, azok tiltott technikák. Nem volt senki, aki megtiltsa.

- Nem lesz ebből baj?

- Ekkora méretben már nem. Pont ahogy itt a Földön is van, hogy van az a szint, ami után ott viríthatsz a Forbes címlapján.

- Tiltott technikákat használva?

- Azok a technikák azért tiltottak, hogy a sok hülye ne csinálja. Én azonban professzionális szinten alkalmazom őket.

- De gondolom addig nem, amíg el nem jutottál erre a szintre. Vagy hirtelen lettél ilyen?

- A ti és az ő szemükben hirtelen. Ugyanis utólag korrigáltam a tanulóévek kísérletezéseinek következményeit, ami nem értelmezhető sem a ti, sem az ő dimenziószintjeiteken. Mert sem ti, sem ők nem toleráljátok, ha valaki nem egyből profi. Rengeteg közös van bennetek annak ellenére, hogy ennyire különböztök.

- Te nem tartozol ide?

- Meg oda is, ugyanis lehet, hogy nem tudod, de az emberiség mint faj, valójában nem létezik. Olyanok vagyunk, mint a külvilág, ami szintén nem létezik, mégis itt van körülöttünk jól láthatóan és megfoghatóan. Valójában az emberiség egy ufóktól rettegő, emlékezetvesztésben szenvedő rengeteg ufó. Ahogy egy ilyen lény behelyezi a tudatát a Föld Hologramba, minden emléke oda és lesz családja, barátai, munkahelye, múltja, jelene, jövőképe és nem utolsósorban karrierje. Ők úgy tekintenek ránk, mint önmaguk anomáliába került részére, akik most önálló fajként védik szabadságukat és függetlenségüket.

- Tudja ezt rajtad kívül még valaki?

- Olyanok nem, akik ne használnák ki a helyzetet a maguk javára és ne húznának hasznot belőle fenn és lenn.

- Hogy lehet itt emberként bármit is tenni?

- Úgy, ahogy a sikeres üzletemberek mondják, akik nem örökölték sikerességüket. Higgy önmagadban, juss át a nehézségeken, dolgozz sokat és a siker nem marad el. Én azért még hozzátenném a kockázatvállalást és a felelősségvállalást. Ugyanis eljutni egy adott szintig irtó nagy kockázatot jelent, attól a szinttől pedig irtó nagy felelősséget. Na ezt nem érzem az idegenekben a szakértelem mellett.

- Valójában hány fronton vagy jelen?

- Vertikálisan és horizontálisan is egy csomón egyszerre. De én nem az ellenséget látom bennük, csak ők bennem. Ami az ő látószögükön és érdekeik ismeretében nem meglepő. Annyira nem, hogy már a tervezésnél így számoltam. El is jutottam a rendszerfrissítésig

- Egy utolsó kérdés. Ha valaki ebbe bekapcsolódna lehetőségei és bevállalásai függvényében, mi lenne a legjobb tanácsod?

- Itt annak is kell lenni, nem elég annak csak látszani.